27100, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59   e-mail: inbox1@nu.kr-admin.gov.ua
Про адміністраціюПро район Економіка Сільське господарство Соціальна сфера Контакти
 

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Звернення громадян

Центр надання адміністративних послуг

Регуляторна політика

Державні закупівлі

Фінанси

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Громадська рада

Реагування на критику

Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство

Інформація для виборців

Архів

Територіальні органи міністерств та відомств

Органи місцевого самоврядування

Військовозобов'язаним

Європейський вибір

Запрошуємо до обговорення

 
Головна

Новоукраїнський районний  центр зайнятості

Адреса : м. Новоукраїнка, вул. Соборна 32-а

Оголошення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт до центру зайнятості про виконання квоти працевлаштування

 

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню (далі – Звіт) за формою додатка до Порядку № 271 від 16.05.2013 року подається роботодавцями до органів Державної служби зайнятості щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року. У Звіті відображаються дані про квотну категорію громадян. Квота – це норматив працевлаштування громадян, наведених у ст. 14 Закону «Про зайнятість населення», встановлена у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за звітний календарний рік (п. 1.3 Порядку № 271). Так, квота із працевлаштування пільгової категорії громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) встановлюється для підприємств, установ та організацій із середньообліковою чисельністю штатних працівників понад 20 чоловік.

Порядок заповнення Звіту:

у рядку 01 вказується середньооблікова чисельність працівників за звітний рік. Нагадаємо, цей показник розраховується відповідно до Інструкції № 286. У його розрахунок беруться всі особи, які працюють за трудовим договором, включаючи надомників, працівників із неповним режимом роботи, а також тих, хто перебуває у відпустці та на лікарняному. Зверніть увагу: працівники, які трудяться неповний робочий день або неповний робочий тиждень, ураховуються як цілі одиниці;

у рядку 02 – середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, які працювали на умовах повної зайнятості і мають додаткові гарантії в працевлаштуванні. Тобто, щоб заповнити цей рядок, треба з'ясувати, хто із працівників підпадає під пільгову категорію. Для цього роботодавцю потрібно мати копії документів, що підтверджують пільговий статус працівників. Наприклад, копія свідоцтва про народження дитини підтверджує наявність на утриманні одного з батьків дитини віком до 6 років;

у рядку 03 розраховується квота з округленням до цілого числа за правилами математики. Цифри округляються справа наліво: якщо остання цифра менша або дорівнює 4, вона відкидається, якщо більша або дорівнює 5, то найближча до неї цифра збільшується на одиницю;

у рядку 04 – кількість пільговиків, яких підприємство планує прийняти на роботу в рахунок квоти, – якщо рядок 03 > рядка 02. 

За додатковою інформацією звертайтесь до Новоукраїнського районного центру зайнятості, кабінет №2, що знаходиться за адресою: м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 32а,  та за телефоном 0(251)2-34-31.

Новоукраїнщина приєдналася до всеукраїнської кампанії сприяння легальній зайнятості

Державною службою зайнятості (Центральним апаратом), упродовж листопада-грудня, проводиться всеукраїнська широкомасштабна інформаційна кампанія, що передбачає чотири хвилі, кожна з яких спрямована на висвітлення ключових завдань служби зайнятості.

Перша хвиля – під гаслом «Живи та працюй в Україні! Державна служба зайнятості»;

друга хвиля – «Знайди роботу своєї мрії! Живи та працюй в Україні. Державна служба зайнятості»;

третя хвиля –  «Шукаєш працівників? Тобі до нас! Державна служба зайнятості: живи та працюй в Україні»);

четверта хвиля – «Достойна легальна зарплата – гарантія розвитку бізнесу. Живи та працюй в Україні. Державна служба зайнятості».

Проведення цієї компанії зумовлене необхідністю активізувати у громадськості відчуття відповідальності за власне працевлаштування та розбудову нашої держави.

Це чудова можливість нагадати усім, що легальна зайнятість – це  впевненість у завтрашньому дні та  основа  соціальної захищеності працюючого населення.

Про реєстрацію в центрі зайнятості членів особистих селянських господарств

Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні (далі - реєстрація), проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування, за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Також відповідно до п. 4 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 198 (далі - Порядок), членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України “Про зайнятість населення” менше шести місяців.

Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

є внутрішньо переміщеними особами;

проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Про добір інвалідів для укомплектування заброньованих робочих місць

Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” роботодавці зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Для підприємств, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості 1-го робочого місця. Роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вказаного нормативу і забезпечують їх працевлаштування.

Відповідно до Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70, роботодавці, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, зобов’язані щороку (до 01 березня року, наступного за звітним) подавати звітність про зайнятість інвалідів до відділень Фонду соціального захисту інвалідів.

Звітність має подаватися за формою № 1-ПІ “Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 200__ рік”, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 № 42. Порядок подання звітності регламентується інструкцією, затвердженою вказаним наказом і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за № 117/13384.

Пунктом 2 вказаного Порядку передбачено, що роботодавці подають інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів до центрів зайнятості. Інформація має подаватися за формою звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”.

Статтею 26 Закону України “Про зайнятість населення” передбачено надання роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці (у тому числі інвалідів). Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 347 затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

При вирішенні питання працевлаштування інвалідів, роботодавці мають право одержувати від державної служби зайнятості безоплатно консультації з цих питань. Підбір підходящої роботи для інваліда, у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця, здійснюється відповідно до його професійних знань і навичок та з урахуванням висновку про умови і характер праці, викладеного у довідці до акта огляду медико-соціальної експертної комісії, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда щодо умов праці.

Служба зайнятості - людям з інвалідністю

Громадяни з інвалідністю потребують особливої уваги, оскільки їм важко конкурувати на ринку праці в сучасних умовах.

Тож, одним із пріоритетних напрямів роботи Державної служби зайнятості є надання особам цієї категорії адресних соціальних послуг щодо сприяння їх трудовій реабілітації та працевлаштуванню.

Основний напрямок у роботі з інвалідами - мотивація їх до праці, навчання самопрезентації та веденню співбесіди з роботодавцями, складання резюме, розміщення його на сайтах з пошуку роботи.

Реєстрація громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться державною службою зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Людина з інвалідністю під час реєстрації в державній службі зайнятості пред’являє пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка отримує відповідну державну соціальну допомогу, і подає:

- довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

- індивідуальну програму реабілітації.

Статус безробітного може набути людина з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у державній службі зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.

Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Підбір підходящої роботи для інвалідів (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до їхніх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

У разі неможливості підібрати роботу, яка відповідає професійним навичкам громадянина, або якщо у громадянина немає необхідної професійної кваліфікації чи він втратив здатність виконувати роботу за попередньою професією, державною службою зайнятості здійснюється професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особи, зареєстрованої в службі зайнятості як безробітної.

Професійна підготовка за робітничими професіями, підвищення кваліфікації та перепідготовка інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку у державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до чинного законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів з послідуючим гарантованим працевлаштуванням.

Звернувшись до центру зайнятості, людина з інвалідністю гарантовано може отримати комплекс профорієнтаційних послуг, а саме:

1. Отримати професійну інформацію щодо:

- нормативно-правових актів з питань соціального захисту;

- адрес та номерів телефонів місцевих органів соціального захисту населення, відділення Фонду соціального захисту інвалідів, громадських організацій інвалідів, тощо;

- підприємств, що мають робочі місця для осіб з інвалідністю;

- отримання професійної освіти за направленням центру зайнятості;

- навчальних закладів, що здійснюють професійне навчання інвалідів;

- професій та спеціальностей, за якими здійснюється навчання в центрах професійної реабілітації інвалідів;

2. Взяти участь в спеціалізованих семінарах з питань надання інвалідам послуг службою зайнятості, а також в усіх видах семінарів, що проводяться в центрах зайнятості.

3. Отримати індивідуальні консультаційні та профдіагностичні послуги, рекомендації щодо професійної придатності з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних інтересів, нахилів, здібностей; отримати психологічну допомогу щодо зміни поведінкових установок, що формують адекватне уявлення про економічну ситуацію та особисті можливості на ринку праці.

4. Взяти участь у проведенні різноманітних масових заходів, в тому числі спеціалізованих, для осіб з інвалідністю.

5. За допомогою безкоштовного доступу до Інтернет-ресурсів розмістити своє резюме або підшукати підходящу роботу.

Новоукраїнський районний центр зайнятості запрошує будівельників на роботу в Ізраїль

На сьогодні на ринку праці існує можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль, надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль.

Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі:

1) опалубник;

2) арматурник;

3) лицювальник – плиточник;4) штукатур (штукатурні роботи).

Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:

1) володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій;

2) є громадянином України;

3) вік 25-50 років (на дату подачі заяви до БЦЗ);

4) ніколи раніше не працював в Ізраїлі;

5) не має родичів першої лінії, які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;

6) не має судимості;

7) має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:

— документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

— облікова картка платника податків

та копії цих документів.

Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до центру зайнятості по місцю проживання.

Основні положення трудового договору (контракту):

Термін дії договору: мінімальний термін дії договору 1 рік, з можливістю пролонгування на термін до 3-х років. Початком трудової діяльності вважається дата прибуття працівника до Ізраїлю. Відібрані працівники отримують робочу візу в Ізраїлі.

Заробітна плата: мінімальна заробітна плата – 5 200 ізраїльських шекелів за 182 годин місячної норми робочого часу

Понаднормова праця (мінімум 29 годин робочого часу в місяць) оплачується додатково.

Умови проживання: кадровий підрядник забезпечує відповідне розміщення працівника, якого він працевлаштовує .

Медичне страхування: кадровий підрядник зобов’язаний забезпечити працівника, якого він працевлаштовує, приватним медичним страхуванням на період зайнятості. 

Соціальний захист працівників: українські працівники, працевлаштовані в Ізраїлі, користуються рівними правами, як і місцеві працівники відповідно до ізраїльського законодавства та Імплементаційоного протоколу, включаючи дні відпустки, лікарняний, виплати на оздоровлення та інші, що буде відображено в трудовому договорі.

Запрошуємо безробітних громадян відповідної фахової кваліфікації, які мають бажання працювати за вищезазначеними умовами до Новоукраїнського районного центру зайнятості.

Про працевлаштування демобілізованих учасників АТО

Чи зобовязані роботодавці працевлаштовувати демобілізованих учасників антитерористичної операції?

Вказане залежить від того, чи працював демобілізований військовослужбовець у роботодавця до мобілізації. Якщо особа була мобілізована під час роботи на підприємстві, цей роботодавець має поновити його на роботі.

Якщо особа не працювала не момент мобілізації, вона може бути працевлаштована за сприянням державної служби зайнятості (далі - ДСЗ), приватного агентства зайнятості чи шляхом самостійного пошуку роботодавця.

Роботодавці мають додержуватися п’ятивідсоткової квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (однією з категорій таких громадян є учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту").

Для яких категорій роботодавців встановлюється така квота?

Відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам і організаціям (тільки юридичні особи) з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Чи зобовязані роботодавці звітувати про виконання квоти?

Так, зобовязані. Роботодавці мають щороку інформувати ДСЗ. Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 за № 841/23373, затверджено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Які строки встановлені для подання інформації?

Згідно пункту 2.5 розділу II вказаного Порядку роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року (за 2017 рік інформацію слід надати не пізніше 01.02.2018), подають центрам зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (форма є додатком до Порядку).

Яким чином роботодавці мають дотримуватися квоти?

Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування відповідних категорій громадян. Таке працевлаштування може проводитись за сприянням ДСЗ. Для цього роботодавець заповнює та подає до центру зайнятості форму звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”. У відповідному розділі форми зазначається інформація про певну квотну категорію.

Чи передбачена відповідальність за порушення процедури бронювання?

Статтею 53 Закону України “Про зайнятість населення” визначено, що у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні осіб у межах відповідної квоти у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Директор Новоукраїнського районного центру зайнятості Т.Огородня

Взаємодія державної служби зайнятості з роботодавцями

1. Який порядок добору працівників за сприянням державної служби зайнятості?

Добір працівників полягає у пошуку претендентів на робочі місця, проведенні з ними співбесід та прийнятті рішень про прийом громадян на роботу. Для пошуку претендентів роботодавці подають до базових центрів зайнятості інформацію за формою звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”. Форма звітності складається з двох розділів. Перший розділ містить основні дані про всі наявні у роботодавця вакансії. Другий розділ заповнюється щодо кожної вакансії окремо і містить детальну інформацію про них.

2. В які строки має подаватися інформація про вакансії?

Форма звітності подається не пізніше ніж через 3 робочі дні з дати відкриття вакансії. Таким днем є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

3. Яким чином проводяться співбесіди з претендентами на робочі місця?

Співбесіди можуть проводитись в декількох варіантах. Найбільш поширеним їх варіантом є направлення претендента для безпосереднього відвідування підприємства, в ході якого відбувається спілкування з працівником кадрової служби і, у разі необхідності, з профільними спеціалістами та керівником підприємства. Співбесіди є можливість також проводити в приміщенні базового центру зайнятості під час ярмарку вакансій. Такі ярмарки проводяться для декількох підприємств. Можливе також проведення міні-ярмарки вакансій для одного роботодавця.

Роботодавці мають можливість ознайомитись в центрі зайнятості з інформацією про професійно-кваліфікаційний склад претендентів на роботу. Персональні данні шукачів роботи при цьому не розголошуються, але на ярмарок запрошуються громадяни, які відповідають вимогам роботодавця.

Під час ярмарки працівник кадрової служби попередньо спілкується з шукачами роботи і запрошує відвідати підприємство тільки тих кандидатів, які в більшій мірі відповідають вимогам до роботи. У разі якщо претендент відповідає заявленим вимогам, кадровиком може бути запропоновано йому відвідати підприємство уже тільки для заповнення документів.

4. А чи використовуються можливості мережі Інтернет для дистанційного спілкування шукачів роботи та кадровиків?

Так, використовуються. Варіантом співбесіди може бути організація он-лайн спілкування претендентів на роботу та працівників кадрових служб засобами Інтернет-зв’язку. Претенденти при цьому знаходяться в приміщеннях центрів зайнятості, а кадровики на своїх робочих місцях. Такий вид спілкування може бути особливо корисним при наборі претендентів на роботу з інших територій, адже він не потребує витрат на проїзд громадян, які не відповідають вимогам роботодавця.

Існує також можливість перегляду кадровиками відеорезюме шукачів роботи, які розміщені на каналі “Кіровоградська обласна служба зайнятості” у відеохостінгу YouTube. З текстовими резюме шукачів роботи можливо ознайомитись на Інтернет-сторінці ДСЗ “Труд”.

При цьому звертаю увагу, що на вказаному каналі у YouTube є можливість розміщення презентаційних відеороликів про роботодавців.

5. Як швидко здійснюється укомплектування вакансій?

Вказане залежить від того чи наявні в даний час на ринку праці претенденти на роботу з відповідними професійно-кваліфікаційними характеристиками. Для визначення чи є такі працівники можливе проведення професійного відбору. Якщо є потреба у стажуванні, укладається договір з роботодавцем і претендент на роботу ознайомлюється з умовами роботи та проходить таке стажування. У разі необхідності центри зайнятості мають можливість підвищити кваліфікацію претендентів на роботу.

6. Якщо підприємству потрібні працівники для виконання тимчасової роботи, чи можливе звернення до служби?

Служба здійснює підбір працівників в не залежності від очікуваного строку роботи. Для виконання робіт тимчасового характеру існує можливість участі в них зареєстрованих безробітних. З такими працівниками роботодавці укладають строкові трудові договори.

7. В нашій розмові ми торкнулись декількох питань взаємодії державної служби зайнятості з роботодавцями.

Яким чином охочі можуть більш детально ознайомитися з відповідною інформацією?

З такою інформацією є можливість ознайомитися шляхом звернення до Новоукраїнського районного центру зайнятості, у тому числі за телефоном: 2-24-81

Директор Новоукраїнського

районного центру зайнятості

Т.Огородня

Користуйтеся ресурсами ефективно і сплачуйте менше

 

БЕЗРОБІТНИЙ? АБО ШУКАЄТЕ ПРАЦІВНИКА?

 

На допомогу демобілізованим  у пошуку роботи

 

 Якщо Ви хочете знайти роботу, зверніться до будь-якого зручно розташованого до Вас центру зайнятості.  Державна служба зайнятості має єдину базу вакансій по всій Україні.

Пропонуємо Вам отримати соціальні послуги, пов’язані з працевлаштуванням:

- допомогу в пошуку роботи,

- консультації з працевлаштування,

- іншу корисну інформацію.

Центр зайнятості також може запропонувати:

- підвищення кваліфікації, професійне навчання;

- сприяння у відкритті власної справи;

- участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Для отримання статусу безробітного та допомоги по безробіттю подайте у будь-який зручно розташований до Вас центр зайнятості такі документи:

- паспорт громадянина України;

- облікову картку платника податків;

- трудову книжку;

- військовий квиток;

- диплом або інші документи про освіту (за наявності).

Для визначення розміру допомоги по безробіттю Вам необхідно представити довідку про середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця.

Ефективне співробітництво з роботодавцями – основне завдання

Новоукраїнського районного центру зайнятості

 

 Одним із першочергових завдань Новоукраїнського районного центру зайнятості є досягнення високого рівня співпраці з роботодавцями, що передбачає розуміння та наполегливу роботу над якіснішим задоволенням їх потреб.

На сьогодні роботодавець, з метою вирішення кадрових потреб має можливість отримати, за сприянням фахівців служби зайнятості, наступні послуги:

- Інформування про стан, основні тенденції та процеси на ринку праці.

- Допомога в укомплектуванні персоналом, у тому числі з використанням психодіагностичних методик.

- Сприяння укомплектуванню кадрами шляхом компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

- Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.

- Задоволення потреб у тимчасових працівниках для виконання певних видів робіт.

- Здійснення комплексу спеціальних заходів у разі запланованого вивільнення працівників.

- Проведення семінарів з керівниками підприємств та представниками кадрових служб.

- Інформування про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості.

- Консультування щодо виконання певних норм законодавства про працю і зайнятість.

- Сприяння у проведенні роботодавцями співбесід із кандидатами на робочі місця та організація зустрічей з шукачами роботи, у тому числі у центрах зайнятості.

Щоденно працівникам центру зайнятості доводиться змінювати уявлення безробітних, переконувати, що їхнє майбутнє, зокрема робота, залежить від них самих. Це є першим кроком роз’яснення того, що ринок праці складається не в центрі зайнятості, а його формують пропозиція і попит, працездатні люди і роботодавці. Отож, лише завдяки тісній співпраці з роботодавцями служба зайнятості забезпечує збереження обсягів працевлаштування незайнятого населення. На сьогодні роботодавці мають можливість отримувати в центрі зайнятості комплекс послуг, що не має аналогів в інших структурах соціального захисту. Державна служба зайнятості, виконуючи на ринку праці посередницькі функції, допомагає громадянам знайти потрібного роботодавця і підходящу роботу, а роботодавцям – кваліфіковану робочу силу.

Новини

Консолідувати всі зусилля на працевлаштування

людей з інвалідністю

Третього грудня в Україні, як і у світі в цілому, офіційно відзначається Міжнародний день інвалідів. Цей день було визначено Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, а в нашій державі його відзначення затверджено відповідним Указом Президента України.

В нашому районі, щороку, з 01 листопада по 01 грудня проводиться Місячник сприяння зайнятості осіб з інвалідністю.

В основі принципу соціального захисту інвалідів лежить не лише соціальне забезпечення, а й їх захищеність через створення для них у суспільстві відповідних умов та рівних можливостей для реалізації життєвих потреб, здібностей та творчого потенціалу. Тому важливим і нині залишається завдання щодо подальшого впровадження у життя всіх норм чинного законодавства для вирішення проблем людей з інвалідністю, щоб кожен відчував себе захищеним та потрібним суспільству.

Нині, як в нашій державі так і зокрема в Новоукраїнському районі робиться все для того, щоб люди з обмеженою працездатністю відчували турботу влади, щоб інваліди вчасно та в повному обсязі отримували відповідні пенсії та соціальні допомоги, щоб створювались робочі місця для інвалідів, щоб бажаючі громадяни із числа людей з вадами здоров’я вчасно направлялись в центри професійної і соціальної реабілітації, щоб інвалід почувався комфортно на вулицях наших сіл та міста, у громадських містах.

В свою чергу Новоукраїнський районний центр зайнятості веде постійну цілеспрямовану діяльність зі сприяння зайнятості людей з особливими потребами. Протягом поточного року на обліку в Новоукраїнському районному центрі зайнятості перебувало 60 осіб з обмеженою працездатністю, із них 22 - жінок, 10 - осіб із категорії молоді, 30 безробітних із числа людей з обмеженою працездатністю проживали в сільській місцевості. Зусиллями центру зайнятості та роботодавців – ТОВ «Рассвет», АПК ім. О.В. Гіталова, ТОВ «Лан», ТОВ «Фрунзе», ПАФ «Глодоси», ПП «України» - 14 інвалідів працевлаштовані.

Беручи до уваги той факт, що на ринку праці особи з інвалідністю частіше за інших стикаються з браком підходящої роботи та низьким рівнем пропонованої заробітної плати, а також з огляду на велике різноманіття нозологій інвалідності та їх особливості, фахівці центру зайнятості застосовують індивідуальний підхід до кожного такого клієнта.

Трудова зайнятість інвалідів передбачає залучення до розв’язання проблем, пов’язаних із сприянням їхньому працевлаштуванню, не лише роботодавців і партнерів, а , що головне, самих людей з особливими потребами. Тому в інформаційному куточку для осіб з інвалідністю є: графік проведення семінарів, переліки вакансій, професій, за якими проводиться навчання, навчальних закладів міста, області та країни (умови прийому документів та вступу, умови навчання), громадських та урядових організацій для інвалідів, нормативно-правові документи, які стосуються питань соціального захисту інвалідів, відомості про підприємства, що мають спеціальні робочі місця для інвалідів, а також цікава інформація для клієнтів.

В своїй подальшій діяльності Новоукраїнський центр зайнятості намагатиметься на основі принципів соціального партнерства надавати всебічну підтримку громадянам, які мають інвалідність, щодо розширення сфери прикладання праці та соціального захисту, для цієї категорії людей важливо відчувати затребуваність суспільством . Більшість інвалідів виявляють високі громадянські та морально-вольові якості, живуть повноцінним життям.

Їхні енергія і наснага – прекрасний зразок для всіх нас. І кожен з нас повинен зруйнувати стіну байдужості, простягнути руку допомоги тим, хто її особливо потребує. Адже солідарність – це не тільки співчуття, а й нагода на ділі підтримати того, кому зараз значно важче. Головне – консолідувати всі зусилля влади, соціальних служб, лідерів інвалідного руху та представників громадських організацій для ефективного розв’язання проблем інвалідів.

Начальник відділу взаємодії

з роботодавцями Новоукраїнського РЦЗ

Бокало В.О.

Міні-ярмарок вакансій – шлях до працевлаштування

Нещодавно до Новоукраїнського районного центру зайнятості по допомогу у доборі працівників звернулося керівництво невідокремленого структурного підрозділу ТОВ «Епіцентр К» логістичний центр «Калинівка».

З метою оперативного підбору необхідних працівників було організовано міні-ярмарок вакансій, що є ефективною формою співпраці з роботодавцями щодо пошуку претендентів на вакантні місця.

У рамках заходу представники роботодавця зазначили, що логістичний центр «Калинівка» - це один з найсучасніших центрів європейського рівня, що надає послуги по зберіганню та реалізації  будівельних товарів. Зазначалося, що сьогодні підприємство потребує комірників, комплектувальників, водіїв навантажувача, вантажників  та ін.

Представники роботодавця ознайомили шукачів роботи зі змістом запропонованих вакансій, з вимогами до працівника, з рівнем заробітної плати, а також детально обговорили умови праці та соціальний пакет, яким забезпечені працівники товариства. Акцентовано увагу присутніх на тому, що підприємство пропонує своїм працівникам комфортабельний  безкоштовний гуртожиток, їдальню, спецодяг. Гуртожиток знаходиться на території підприємства, що  дає можливість працівникам економити свій час.

Під час міні-ярмарку було створено всі умови для зручного проведення співбесіди роботодавця з претендентами на робочі місця. Захід відвідали близько 10 безробітних громадян, з них двоє виявили бажання особисто відвідати підприємство та остаточно вирішити питання власного працевлаштування, один – заповнив анкету кандидата для працевлаштування.

Наприкінці зустрічі представники роботодавця висловили подяку працівникам районного центру зайнятості за організацію заходу, відзначивши плідність та зручність його проведення. Висловили сподівання, що співпраця зі службою зайнятості у напрямку укомплектування вільних робочих місць буде продовжуватись.

Оволодій новою професією – отримай нові можливості.

 Новоукраїнським районним центром зайнятості для безробітних громадян, зокрема тих, які не мають професії або мають професію, що не користується попитом на ринку праці проведено профорієнтаційний семінар «Оволодій новою професією». Організатори заходу поставили собі за мету розширити уявлення учасників про можливості за сприяння служби зайнятості здобути актуальну на ринку праці професію шляхом проходження професійного навчання.

Наталія Поповкіна, провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг районного центру зайнятості, прокоментувала ситуацію на місцевому ринку праці, акцентуючи  увагу присутніх на тому, що саме робітничі професії найбільш затребувані на ринку праці. «Кваліфікований робітник, маючи високий розряд, бажання та стимул до праці, завжди буде затребуваним на ринку праці, а отже, не залишиться без роботи», – наголосила Н.Поповкіна.

Учасників семінару було поінформовано про порядок, види та умови організації професійного навчання незайнятого населення, можливість здобуття фаху в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Під час семінару його учасники переглянули відеопрезентації навчальних закладів державної служби зайнятості, які демонструють їхнє забезпечення сучасною матеріально-технічною базою та новітніми засобами навчання, такими як інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, тренажери. Зазначалося, що тут використовуються нове виробниче обладнання, верстати, що відповідають сучасним технічним можливостям підприємств.

Особливу зацікавленість безробітних викликала інформація про таку форму навчання, як стажування  безпосередньо на робочих місцях. На завершення семінару дві особи виявили бажання пройти професійне навчання шляхом стажування безпосередньо на робочому місці за професіями продавець продовольчих товарів у ПП Макаренко Т.П. та слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування ПП «Шевченкове».

«За сучасних умов ми всі повинні бути мобільними, оперативно реагувати на потреби сучасного ринку праці, не боятися нового, прагнути вдосконалити себе та навчатися. Робоча професія у будь-якій сфері – гарант фінансової стабільності та впевненості в завтрашньому дні», - на завершення зазначила Н.Поповкіна.

Новоукраїнський районний центр зайнятості запрошує на службу в поліції

Робота фахівців Новоукраїнського районного центру зайнятості базується на постійному розширенні кола роботодавців та удосконаленні форм та методів співпраці зі своїми клієнтами. Нещодавно в якості роботодавця долучився до співпраці і Новоукраїнський відділ Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області.                                   

04 липня 2017 року з метою якісної організації добору кандидатів на службу в поліції серед зареєстрованих безробітних у Новоукраїнському районному центрі зайнятості відбувся міні-ярмарок, на якому безробітні зустрілися з начальником сектору кадрового забезпечення Новоукраїнського відділу поліції Чіплякою Андрієм Олеговичем.        

В ході зустрічі старший лейтинант поліції розповів про роботу нової поліції, зміни які відбулися, зазначив, що процес відбору регламентований положеннями Закону України «Про національну поліцію» та наказами МВС України і проходить в декілька етапів, починаючи з подання заявки на участь у конкурсі, проходженням тестування, перевіркою фізичної підготовки, співбесіди, медичного обстеження та закінчуючи спеціальною перевіркою щодо наявності обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу до поліції. Окремо зупинився на навчальних закладах, які готують майбутніх слідчих, оперуповноважених чи дільничних офіцерів поліції.                                

На завершення зустрічі А.Чіпляка закликав присутніх до лав поліцейських і насамперед тих, хто готовий стати на захист справедливості та безпеки людей. Декілька осіб з числа безробітних висловили готовність чекати оголошення конкурсу на вакантні посади до підрозділів Національної поліції у Кіровоградській області, записали контактні телефони фахівця, з якими можна проконсультуватися в індивідуальному порядку.          

Загалом можливістю поспілкуватися з представником поліції та отримати інформацію з перших уст скористалися 12 пошукачів роботи. Співпраця в цьому напрямку продовжуватиметься.

Маєте проблеми зору?Для збільшення розміру шрифта натисніть на клавіатурі одночасно 
"Ctrl" і "+"