27100, м.Новоукраїнка, вул. Соборна, 59 e-mail: inbox1@nu.kr-admin.gov.ua
 
Головна сторінка

Інформація про виконання
бюджету району за
6 місяців 2017 року

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів

Постанова Верховної Ради України выд 22.05.2012 р. №4824 "Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік"

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів для складання проекту районного бюджету на 2014 рік та прогнозу районного бюджету на 2015-2016 роки з використанням програмно-цільового методу

  

 Інформація про доходи та видатки місцевих бюджетів  Новоукраїнського району

Виконання дохідної частини бюджету району

                                                                                                                                                                                                                                                                                          (тис.грн.)

Найменування доходів

 

 

План   на

2017 рік

 

Уточн. план

на            2017 рік

 

План

 на 6 міс. 2017 року

 

Ут.План

 на 6 міс. 2017 року

 

Факт

за 6 міс.    2017р.

%

до ут. плану на 6 міс.

+;  -

до ут. плану на 6 міс.

Факт

за 6 міс.    2016р

%   до факту за 6 міс.

2016р

+; -  до

факту     за 6 міс.                  

2016р.

Загальний фон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

31816,0

31816,0

1052,3

1052,3

15048,9

149,7

4996,6

9300,2

161,8

5748,7

Податок на прибуток,що належать до комунальної  власності

6,9

6,9

6,3

6,3

4,3

68,1

-2,0

7,7

55,3

-3,4

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

5,0

5,0

2,0

2,0

8,4

в 4,2р.

6,4

4,2

197,9

4,1

Акцизний податок з виробленого в Україні пального

 

26,0

 

26,0

40,8

156,7

14,8

 

 

40,8

Акцизний податок з ввезеного на митну територію України  пального

 

94,4

 

94,4

154,3

163,4

59,9

 

 

154,3

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюв. роздрібної торгівлі під акцизних товарів

688,3

40,9

332,2

284,8

251,4

88,3

-33,4

250,7

100,3

0,7

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки

137,2

151,7

53,3

67,8

132,3

195,2

64,5

62,5

в 2,1р.

69,8

Податок на майно (Плата за землю)

14429,0

14755,9

5222,6

5549,5

7551,8

136,1

2002,3

6097,3

123,9

1454,5

Транспортний податок

50,0

50,0

24,9

24,9

53,0

в 2,1р.

28,1

33,7

157,1

19,3

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01.01.2015р.

 

 

 

 

-0,2

 

-0,2

 

 

 

Єдиний податок

16422,3

17192,3

3765,0

4535,0

6070,5

133,9

1535,4

3539,3

171,5

2531,1

у т.ч.: єдиний податок з субєктів, яка частка з с/г товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній  податковий рік дорівнює або перевищує 75%

15620,2

16260,2

3415,6

4055,6

5253,6

129,5

1198,0

3141,3

167,2

2112,4

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів м/ б

 

9,3

 

9,3

214,1

в 23р.

204,8

3,1

 

211,1

Адміністративні штрафи та інші санкції

2,7

2,7

1,6

1,6

0,5

28,7

-1,1

1,7

26,7

-1,3

Адміністративний збір за проведення державної  реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

7,0

7,0

3,2

3,2

0,5

15,0

-2,7

7,0

6,9

-6,5

Плата за надання інших адміністративних послуг

16,1

16,1

7,8

7,8

19,5

в 2,5р.

11,7

5,8

в 4р.

13,5

Адміністративний  збір за державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

105,3

120,9

44,5

60,1

127,5

в 2,1р.

67,4

68,3

186,8

59,2

Плата за скор. термінів надання послуг у сфері держреєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

 

 

 

1,6

 

1,6

0,1

в 27р.

1,5

Надходження  від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній  власності

79,0

79,0

38,1

38,1

44,8

117,5

6,7

45,1

99,2

-0,4

Державне мито

1,9

1,9

0,9

0,9

0,8

89,4

-0,1

28,6

2,7

-27,8

Орендна плата за водні обєкти, що надаються в користування

4,8

4,8

2,2

2,2

2,3

104,4

0,1

0,3

в 7,6р.

2,0

Інші надходження

 

 

 

 

14,7

 

14,7

61,2

в 2,4р.

8,5

Надходження  коштів від реалізації безхазяйного майна

 

 

 

 

3,5

 

3,5

4,9

71,4

-1,4

Усього власних надходжень

63771,7

64981,0

19557,0

20766,3

29745,0

143,2

8978,8

19499,7

152,8

10278,3

Базова дотація

380,0

380,0

189,8

189,8

189,8

100,0

0

1511,4

12,6

-1321,6

Додаткова дотація з держбюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоровя

13102.4

13102.4

6551,4

6551,4

6551,4

100,0

0

 

 

6551,4

Інші додаткові дотації (с/б)

28,0

28,0

24,0

24,0

24,0

100,0

0

95,0

25,3

-71,0

Субвенції з державного бюджету

94592.6

93262,9

46445,7

46821,3

46217,6

98,7

-603,7

34694,2

133,2

11523,3

Освітня субвенція з  держбюджету м/б

33764.6

33764,6

20796,3

20796,3

20796,3

100,0

0

27741,8

75,0

-6945,5

Медична субвенці з держбюджету м/б

32807.5

32807.5

16401,5

16401,5

16401,5

100,0

0

12834,1

127,8

3567,4

Субвенція з держбюджету на соц.економ. розвиток територій

 

 

 

1819,0

1819,0

100,0

0

 

 

1819,0

Інші  субвенції (р/б)

2439.4

3976,9

1356,7

2687,5

2614,6

97,3

-72,9

930,7

в 2,8р.

1683,9

Інші  субвенції ( с/б)

7427,8

7765,2

3381,4

3557,4

3557,4

100,0

0

6406,0

55,5

-2848,6

Субвенція за рахунк залишку медичної субв.з держбюдж., що утврорився на поч. бюдж.періоду

 

 

 

 

 

 

 

186,0

 

-186,0

Субвенція з держбюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківс. піклування

1741,0

1741,0

823,0

823,0

755,3

91,8

-67,7

594,6

127,0

160,6

Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лік. засобів для лікув. окремих захворювань

 

538,1

 

179,4

179,4

100,0

0

 

 

179,4

Субвенція з державного бюджету на надання держ.підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

43,2

 

43,2

43,2

100,0

0

 

 

43,2

Субвенція з держбюджету на пров. виборів депутатів міських,,сільських голів (р/б)

 

93,7

 

93,7

93,7

100,0

0

311,5

30,1

-217,8

Субвенція з держбюджету на  пров. виборів депутатів міських,сільських голів (м/б; с/б)

 

93,5

 

93,5

92,1

98,6

-1,3

286,6

32,2

-194,5

Разом загальний  фонд

250055,0

252578,0

115526,8

120847,2

129080,3

106,8

8233,1

105058,7

122,9

24021,6

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок з власників транс. засобів та

 

 

 

 

 

 

 

2,8

 

 

Екологічний податок

89,3

89,3

41,8

41,8

47,8

114,4

6,0

46,2

103,5

1,6

Збір за забруд.навкол.пр.середовища

 

 

 

 

 

 

 

-5,5

 

-5,5

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну забруд. навкол.серед-ща внаслід. господ. та ін. діяльності

 

 

 

 

12,6

 

12,6

9,2

136,1

3,3

Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

 

 

 

7,8

 

7,8

10,3

75,9

-2,5

Власні надходж. бюджетних  установ

661,2

1413,7

341,9

1094,4

1145,9

104,7

51,5

2225,2

51,5

-1079,3

Субвенція м/б на виконання інвестиц. проектів

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

-50,0

Інші субвенції (р/б)

 

397,0

 

873,0

857,0

98,2

-16,0

202,2

в 4,2р.

654,8

Інші субвенції ( с/б)

 

60,0

 

361,0

61,0

16,9

-300,0

 

 

61,0

Субвенція за рахунк залишку медичної субв.з держбюдж., що утврорився на поч. бюдж.періоду

 

 

 

 

 

 

 

1095,0

 

-1095,0

Усього спеціальний  фонд

750,5

3142,0

383,7

2370,2

2132,1

90,0

-238,1

3635,5

58,6

-1503,5

Разом загальний та спеціальний фонди

250805,4

255720,0

115910,5

123217,4

131212,4

106,5

7995,0

108694,3

120,7

22518,1

 

Виконання районного бюджету

 Найменування доходів

 

План   на

2017 рік

 

Уточн. план

на         2017 рік

 

План

 на 6 міс. 2017 року

 

Ут.план

 на 6 міс. 2017 року

 

Факт

за 6 міс.    2017р.

%

до ут. плану на 6 міс.

+;  -

до ут. плану на 6 міс.

Факт

за 6 міс.    2016р .       

%   до факту за 6 міс

2016р

+; -  до

факту     за 6 міс.

2016р

Загальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

31816,0

31816,0

10052,3

10052,3

15048,9

149,7

4996,6

9300,2

161,8

5748,7

Податок на прибуток,що належать до комунальної власності

6,0

6,0

6,0

6,0

2,9

48,6

-3,1

6,5

44,6

-3,6

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів м/ б

 

 

 

 

201,4

 

201,4

 

 

201,4

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

5,0

5,0

 

2,2

 

2,2

 

 

-2,2

7,0

 

-7,0

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

47,7

47,7

 

16,0

 

16,0

62,6

в 3,9р.

46,6

60,3

103,9

2,4

Плата за скор. термінів надання послуг у сфері держреєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

 

 

 

1,6

 

1,6

 

 

1,6

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

13,0

13,0

 

 

6,4

 

 

 

6,4

 

13,0

в 2р.

6,6

13,0

100,0

0

Інші надходження

 

 

 

 

14,7

 

14,7

4,1

в 3,6р.

10,6

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна

 

 

 

 

1,0

 

1,0

 

 

1,0

Усього власних надходжень

31887,7

31887,7

10082,9

10082,9

15346,1

152,2

5263,2

9391,1

178,4

5955,0

Базова дотація

380,0

380,0

189,8

189,8

189,8

100,0

0

1511,4

12,6

-1321,6

Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоровя

13102,4

13102,4

6551,4

6551,4

6551,4

100,0

0

 

 

6551,4

Субвенції з державного бюджету

94592,6

93262,9

46445,7

46821,3

46217,6

98,7

-603,7

34694,2

133,2

11523,3

Освітня субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам

33764,6

33764,6

20796,3

20796,3

20796,3

100,0

0

27741,8

75,0

-6945,5

Медична субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам

32807,5

32807,5

16401,5

16401,5

16401,5

100,0

0

12834,1

127,8

3567,4

Субвенція з держбюджету на соц.економ. розвиток територій

 

 

 

1819,0

1819,0

100,0

0

 

 

1819,0

Інші  субвенції

2439,3

3976,9

1356,7

2687,5

2614,6

97,3

-72,9

930,7

в 2,7р.

1683,9

Субвенція за рахунк залишку медичної субв.з держбюдж., що утврорився на поч. бюдж.періоду

 

 

 

 

 

 

 

186,0

 

-186,0

Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1741,1

1741,0

823,0

823,0

755,3

91,8

-67,7

594,6

127,0

160,6

Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лік. засобів для лікув. окремих захворювань

 

538,1

 

179,4

179,4

100,0

0

 

 

179,4

Субвенція з державного бюджету на надання держ.підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

43,2

 

43,2

43,2

100,0

0

 

 

43,2

Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів міських,селищних,сільських голів

 

93,7

 

 

93,7

93,7

100,0

0

311,5

30,1

-217,8

Разом загальний  фонд

210743,2

211598,0

102647,3

106488,9

111007,8

104,2

4518,9

88195,5

125,9

22812,4

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних  установ

243,3

958,5

133,4

848,5

862,7

101,7

14,2

2004,0

43,0

-1141,3

Субвенція м/б на виконання інвестиц. проектів

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

-50,0

Інші субвенції

 

948,0

 

873,0

857,0

98,2

-16,0

202,2

в 4,3р.

654,8

Субвенція за рахунк залишку медичної субв.з держбюдж., що утврорився на поч. бюдж.періоду

 

 

 

 

 

 

 

1095,0

 

-1095,0

Усього спеціальний  фонд

243,3

1906,5

133,4

1721,5

1719,7

99,9

14,2

3301,2

52,1

-1581,5

Разом загальний та спеціальний фонди

210986,5

213504,4

102780,7

108210,4

112727,5

104,2

4517,1

91496,7

123,2

21230,9

 

Виконання сільських  бюджетів

                                                                                                                                                                                                             тис.грн.

Назва с/ради

 

Власні надходження

 

План

на  6 міс. 2017р.

 

Факт

за  6 міс. 2017р.

 

%

до

плану

 

+;  -

до

плану

 

Факт

за  6 міс. 2016р.

 

до факту      6 міс.2016р.

                     +; -                  до факту      6 міс. 2016р.

Ганнівська

714,7

834,0

116,7

119,4

734,6

113,5

73,3

Григорівська

247,1

368,9

149,3

121,7

245,5

150,2

106,4

Глодоська

1344,2

1979,8

147,3

635,5

966,9

в 2р.

958,1

Диминська

388,8

473,4

121,8

84,7

263,8

179,5

188,9

Захарівська

352,1

370,7

105,3

18,6

404,6

91,6

-67,5

Іванівська

470,4

679,7

144,5

209,3

497,1

136,7

140,6

Комишуватська

557,9

634,2

113,7

76,2

502,3

126,2

118,5

Кропивницька

436,7

875,2

в 2р.

438,4

654,6

133,7

176,5

Лісківська

87,0

167,2

192,2

80,2

76,5

в 2,2р.

81,8

Малопомічнянська

166,5

361,9

в 2,1р.

195,4

243,8

148,5

109,0

Малотимошівська

258,3

376,9

145,9

118,5

244,8

154,0

115,7

Новоєгорівська

601,8

926,8

154,0

324,9

585,2

158,4

319,8

Новомиколаївська

487,2

628,7

129,0

141,4

486,3

129,3

117,0

Пом ічнянська

547,0

869,6

159,0

322,6

565,8

153,7

281,5

Приютівська

718,9

862,6

120,0

146,7

801,4

107,6

26,0

Рівнянська

2649,3

3037,2

114,6

387,8

2187,4

138,8

765,7

Семенастівська

239,4

408,6

170,7

169,2

293,2

139,4

102,4

Фурманівська

257,7

232,8

90,4

-24,9

169,2

137,6

47,9

Шишкинська

158,1

311,0

196,6

152,8

152,8

в 2р.

150,2

Разом

10683,4

14398,9

134,8

3715,6

10075,7

142,9

3811,9

 

 

Виконання видаткової частини бюджету району

 

                                                                                                                                                                                               тис.грн.

 

 

Уточнений план

 на  3 міс.          2017 року

 

Виконання

за 3 міс.             2017 року

 

%

до уточненого

плану

 

 %

до загальної суми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, районної у місті ради  (у разі її створення), міської ,селищної , сільської рад та їх виконавчих комітетів

4573,3

5991,1

65,0

5,0

Місцева пожежна охорона

195,3

143,5

73,0

0,2

Освіта

19856,6

17123,0

86,0

28,7

Охорона здоров’я

12556,5

10347,5

825,0

17,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

26066,9

22227,4

85,0

37,3

Житлово-комунальне господарство

1803,6

823,7

46,0

1,4

Культура і мистецтво

3336,0

2540,2

76,0

4,3

Засоби масової інформації

134,9

134,9

100,0

0,2

Фізична культура і спорт

34,4

28,7

83,0

0,1

Проведення заходів із землеустрію

94,0

14,0

15,0

 

Транспорт, дорожнє господарство, звязок, телекомунікації та інформатика

350,0

0

0

 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

5,0

0

0

 

Інші заходи,  пов’язані з економічною діяльністю

646,8

431,2

67,0

0,7

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій

15,0

0

0

 

Резервний фонд

200,0

0

0

 

Проведення місцевих виборів

9,6

0

0

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку  регіонів

126,0

77,0

61,0

0,1

Інші додаткові дотації

12,0

12,0

100,0

 

Інші субвенції

2417,6

2369,7

98,0

4,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів народних депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

9,4

9,4

100,0

 

Інші видатки

571,9

356,4

62,0

0,6

Разом видатки загального фонду

73014,8

59629,7

82,0

100,0

Видатки спеціального фонду

9420,7

1198,7

13,0