27100, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59   e-mail: inbox1@nu.kr-admin.gov.ua
Про адміністраціюПро район Економіка Сільське господарство Соціальна сфера Контакти

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Звернення громадян

ЦНАП

Регуляторна політика

Державні закупівлі

Фінанси

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Громадська рада

Реагування на критику

Архітектура та ЖКГ

Інформація для виборців

Архів

Територіальні органи

Органи місцевого самоврядування

Військовозобов'язаним

Європейський вибір

Запрошуємо до обговорення

 
 
Головна

Засідання конкурсної комісії від 20 червня 2018 року

 

Порядок денний

 

Протокол № 3

 

Відеозапис засідання конкурсної комісії 20 червня 2018 року.

Засідання конкурсної комісії від 19 червня 2018 року

 

Порядок денний

 

Протокол № 2

 

Засідання конкурсної комісії від 29 травня 2018 року

 

Порядок денний

 

Протокол № 1

 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги"

Новоукраїнської районної ради

 

Конкурс на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської районної ради проводиться відповідно до розпорядження голови Новоукраїнської районної державної адміністрації від 05 травня 2018 року № 58-к "Про проведення конкурсу".

Місцезнаходження та юридична адреса комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської районної ради (далі - Заклад): 27100, Україна, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1.

Основні напрями діяльності Закладу: здійснення медичної практики з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню; закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема, лікарських засобів, обладнання та інвентарю; координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема, закладами вторинної та третинної медичної допомоги; надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України; надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; інші функції, що випливають із покладених на Заклад завдань. Статут.

Структура Закладу: апарат управління, 7 лікарських амбулаторій, 32 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів.

Фінансове забезпечення: кошти місцевого та державного бюджетів, власні надходження Закладу; цільові кошти, кредити банків; інші джерела, не заборонені законодавством.

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 31 травня 2018 року до 15 червня 2018 року у Новоукраїнській районній державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59, кабінети № 7 та 9.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (251) 2-18-81, e-mail: kadry@nu.kr-admin.gov.ua

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 ;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія з вклеєною кольоровою фотокарткою;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування людини на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров’я";

- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо у разі наявності);

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

- стаж роботи за фахом - не менше 5 років;

- стаж роботи на керівних посадах в закладах охорони здоров’я - не менше 5 років.

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, зокрема, план реформування закладу протягом трьох років.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад - 5055,00 грн., підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами), надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами).

Дата та місце проведення конкурсу:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 19 червня 2018 року;

засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської районної ради відбудеться 21 червня 2018 року.

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Новоукраїнської районної державної адміністрації за адресою: м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59.

  

ЗРАЗКИ документів, крім заяви про участь у конкурсі

 

УВАГА!
Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на
 зайняття вакантної посади головного лікаря
комунального некомерційного  підприємства

"Центр первинної медико-санітарної допомоги"
Новоукраїнської районної ради

 Маєте проблеми зору?
Для збільшення розміру шрифта натисніть на клавіатурі одночасно 
"Ctrl" і "+"

Толерантне ставлення до людей з інвалідністю