27100, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59   e-mail: inbox1@nu.kr-admin.gov.ua
Про адміністраціюПро район Економіка Сільське господарство Соціальна сфера Контакти

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Звернення громадян

ЦНАП

Регуляторна політика

Державні закупівлі

Фінанси

Консультації з громадськістю

Доступ до публічної інформації

Запобігання проявам корупції

Громадська рада

Реагування на критику

Архітектура та ЖКГ

Інформація для виборців

Архів

Територіальні органи

Органи місцевого самоврядування

Військовозобов'язаним

Європейський вибір

Запрошуємо до обговорення

 
 
Головна

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                                                             Новоукраїнської районної

                                                                                                                             державної адміністрації

 

                                                                                                                             28 жовтня 2013 № 221-к


 

ІНСТРУКЦІЯ

відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції

районної державної адміністрації

 

1. Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції районної державної адміністрації (далі - Відповідальна особа) визначається за розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Відповідальна особа визначається у разі недоцільності утворення в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації, уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб’єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

3. Відповідальна особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цією Інструкцією та іншими актами законодавства.

Відповідальна особа підзвітна голові районної державної адміністрації.

4. Основними завданнями відповідальної особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в районній державній адміністрації;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції серед працівників районної державної адміністрації;

4) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами районної державної адміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної державної адміністрації (керівника апарату), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників органу виконавчої влади притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність відповідальної особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на відповідальну особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Відповідальна особа має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) отримувати від працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

8. Відповідальна особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в районній державній адміністрації
з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Відповідальна особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Відповідальна особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту районної державної адміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, в межах своїх повноважень.

10. Відповідальною особою призначають особу з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

11. Голова районної державної адміністрації, в якому визначена відповідальна особа, сприяє створенню умов для виконання на належному рівні покладених на неї завдань.

 Маєте проблеми зору? Для збільшення розміру шрифта натисніть на клавіатурі одночасно 
"Ctrl" і "+"

 

Толерантне ставлення до людей з інвалідністю