27100, м.Новоукраїнка, вул. Соборна, 59 e-mail: [email protected]
 
Головна сторінка

 Маєте проблеми зору? Для збільшення розміру шрифта натисніть на клавіатурі одночасно 
"Ctrl" і "+"

Презентація звіту начальника Новоукраїнської районної військової адміністрації за 2023 рік

Звіт начальника Новоукраїнської районної військової адміністрації за 2023 рік

Розпорядження голови райдержадміністрації "Про переліки відомостей службової та конфіденційної інформації у новій редакції" від 10 квітня 2024 року № 55-р

Розпорядження голови райдержадміністрації "Про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 20 червня 2011 року     № 508-р"

Розпорядження голови райдержадміністрації "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 вересня 2013 року № 375-р"

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Новоукраїнської районної державної адміністрації
про найбільш вагомі результати розвитку Новоукраїнського району за 2014-2018 роки та першочергові проекти і завдання, які заплановано реалізувати в Новоукраїнському районі
у 2019-2021 роках

 

Публічний звіт
голови Новоукраїнської райдержадміністрації за 2018 рік

 

                    Доступ до публічної інформації

Звіти

Система обліку документів

Плани проведення засідань

   

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Президент України поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього закону.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту звертатись за адресою: 27100 Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 59 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

Форма запиту на інформацію та Порядок складання запитів (Див. розпорядження голови РДА "Про виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” від 20 червня 2011 року № 508-р

Eлектронна пошта:   [email protected]

 

Види інформації, яку зберігає Новоукраїнська районна  державна адміністрація

 

         1. Апарат  Новоукраїнської районної  державної адміністрації є розпорядником інформації, якою володіє Новоукраїнська районна  державна адміністрація, зокрема інформації:

 

яка отримана або створена в процесі здійснення Новоукраїнською районною державною адміністрацією своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату Новоукраїнської районної державної адміністрації;

 яка отримана або створена апаратом Новоукраїнської районної державної адміністрації під час забезпечення діяльності Новоукраїнської районної державної адміністрації та перебуває у володінні апарату Новоукраїнської районної державної адміністрації.

 

2. Апарат Новоукраїнської районної державної адміністрації не є розпорядником інформації на запити на інформацію:

 

стосовно інформації інших державних органів України, громадських та політичних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.